Knihovna

Zde je uveden seznam knih a časopisů, které jsou ve vlastnictví společnosti a půjčují se členům podle pravidel "knihovního řádu."
 
Dokumenty ke stažení:

Knihovní řád - dokument formátu pdf
Knihovní řád - dokument formátu word
Seznam knih - dokument formátu excel
Seznam časopisů - dokument formátu excel

 
Seznam knih
 
 
 
Seznam časopisů
 

 

© Česká orchidejářská společnost

 

 

Aktuality

 

1. Historie
 
2. Aktuality
 

3. Přednášky

 

4. Nové články

 

5. Členství