Masdevallias: Gems of the Orchid World

M. E. Gerritsen & R. Parson

Masdevallias

rok vydání 2005, 299 stran v anglickém jazyce.

Rod Masdevallia zažívá opět vzrůstající vlnu zájmu amatérských pěstitelů. Nová publikace na 299 stránkách představuje detailně výběr nejvýznamnějších a nejkrásnějších druhů rodu. Seznámíte se s doporučeným pěstováním, rozšířením a systematikou masdevallií. Text je doplněn zdařilými fotografiemi a mapami.

   

(Kniha je od roku 2006, jako součást knihovny ČOS, k dispozici každému členovi společnosti)