Založení a vývoj společnosti

Dne 31. července 1886 se konala ustavující valná hromada spolku Roezl - zahradnického sdružení pro sociální výpomoc starým a práce neschopným zahradníkům. Druhou součástí spolku byl program vzdělávací. Spolek založil knihovnu, pořádal přednášky, vycházky a exkurze. Prvním předsedou se stal pan Antonín Petrák.
Do kurzů, které také spolek pořádal, se hlásili i zájemci z Moravy a ze Slovenska. V roce 1892 měl spolek Roezl 130 členů a nazýval se Vzdělávací a podporující spolek zahradnických příručí Roezl v Praze. Spolek Roezl spolupracoval se spolkem Flora, který byl založen 3. ledna

1880 a jehož předsedou byl Benedikt Roezl (13.8.1824 - 14.10.1885). Spolek Flora vydal 1. dubna 1881 první český zahradnický časopis FLORA. Jeho vydávání bylo pro nedostatek finančních prostředků po čtyřech letech ukončeno (dotoval Roezl). V roce 1902 se jednalo o sloučení obou spolků, ale nakonec k němu nedošlo. Spolek Flora pak zaniká v roce 1930.

V roce 1908 se stal spolek Roezl členem Spolku českých zahradníků v Paříži. Jeho činnost byla udržena i v obou světových válkách.  Po 2. světové válce zaměřil spolek Roezl svou činnost pouze do oblasti společenské a kulturní, protože se o sociální zabezpečení nemocných a přestárlých zaměstnanců začal starat stát.

Dne 20. dubna 1955 otiskl Večerník Praha zprávu, že spolek Roezl byl převeden pod ZK ROH podniku Sady, lesy a zahradnictví hl. m. Prahy a má podobu klubu, v němž jsou sdruženi přátelé orchidejí. Tento klub přešel později pod svazovou organizaci Českého svazu ovocnářů a zahrádkářů jako pražská sekce pěstitelů a milovníků orchidejí.

Následně svým nařízením (kolem r. 1960) soustřeďuje komunistický ČSOZ zájemce o pěstování orchidejí z celé republiky do Orchidea Klubu Brno, kam plynou i členské příspěvky. Orchidea - Klub Brno tak prožívá neuvěřitelné období rozkvětu. Do dnešní doby má činnost klubu vysokou odbornou úroveň a vydává jednou ročně časopis Roezliana. Kolem roku 1968 se díky „Pražskému jaru“ z Orchidea Klubu Brno zpětně osamostatňují organizace (Bratislava, České Budějovice, Hradec Králové, Liberec, Pardubice, Plzeň, Praha (1968), Ostrava (1967) atd.), které si udržely svou, i když ne oficiální, samostatnost. Následně jsou tyto organizace v období normalizace opět začleněny do Orchidea - Klubu Brno při ČZS. Druhá vlna osamostatnění stejných organizací přichází kolem roku 1980. Nejprve vznikají pobočky OK Brno ze kterých postupně vznikají již samostatné organizace, společnosti či kluby.

25.2.1980 tak vzniká pražská pobočka Orchidea - Klubu Brno při ČZS a po deseti měsících dne 18.12.1980 v rámci ČZS relativně samostatná organizace - Orchidea klub Praha ČZS. Předsedou se stává Ing. Jiří Gut, DrSc.

Dne 14.11.1991 je zaregistrován Orchidea Klub Praha, který se osamostatnil z ČZS. Předsedou byl zvolen RNDr. Petr Vlasák, CSc.

Dne 10.4.2003 bylo zaregistrováno občanské sdružení - nástupce Orchidea Klubu Praha (na základě rozhodnutí členské schůze Orchidea Klub Praha ze dne 26.3.2003). Sdružení nese název Česká orchidejářská společnost, v jazyce anglickém smí používat název "Czech Orchid Society", v jazyce německém pak "Tschechischen Orchideen Gesellschaft". Jejím prvním předsedou byl zvolen RNDr. Jiří Malina, CSc.

Dne 31. července 2006 proto oslaví naše organizace 120. výročí své existence.