Zpět na hlavní stránku

 

Orchidea 1/2008
 

Biotopo del Quetzal − zajímavá ukázka guatemalského mlžného lesa

Quetzals Misty Forest

Andrej Funk, Milan Putz .............................................................................................. 2

 

Dactylorhizy v kultuře (Dactylorhiza NECKER EX NEVSKI (1937) − prstnatec)

Marsh Orchids in Culture

Jan Ponert ................................................................................................................ 13

 

Množení orchidejí pomocí kultur in vitro

In Vitro Propagation of Orchids

Martin Zoun ............................................................................................................... 18

 

Paphiopedilum anitum GOLAMCO 1998

Paphiopedilum anitum GOLAMCO 1998

Anatoli Minzatu ......................................................................................................... 22

 

Dva Roezlovy kolumbijské objevy: Megema macrura a Byrsella caesia

Two Columbian Discoveries of B. Roezel

Milan Putz ................................................................................................................ 25

 

České názvy orchidejí

Czech Names of Orchids

Karel Kratochvíl ........................................................................................................ 35

 

Méně známé a zřídka pěstované orchideje Indočíny, část V.

Less known and seldom cultivated orchids of Indochina, part V.

Alexandr a Karel Petrželkovi ..................................................................................... 36

 

Ascocentrum, bezproblémová orchidej?

Ascocentrum − a trouble−free Orchid?

Ivan Rybář ................................................................................................................ 44

 

Jak pěstovat botanické orchideje

Growing of Botanical Orchids

Karel Kratochvíl ........................................................................................................ 48

 

Pokojové skleníčky

Glass cabinets

Martin Zoun ............................................................................................................... 59

 

 

Zpět na hlavní stránku