Zpět na hlavní stránku

 

Orchidea 1/2005

 

Obsah • Content

 

Toritos - orchideje rodu Stanhopea

Toritos - orchids of genus Stanhopea

Aleš Dvořák............................................................................2

 

Mezidruhové křížení a chromozómy

Intrageneric hybridisation and chromosomes

Jaroslav Mácha..................................................................... 6

 

Terestrické orchideje

Terrestrial orchids

Jan Ponert........................................................................... 13

 

Co se v našich sbírkách skrývá pod jménem

Maxillaria variabilis Batem. ex Lindl.

What may be hidden in our collections as

Maxillaria variabilis Batem. ex Lindl.

Jiří Malina ....................................................................................... 18

 

Za orchidejemi Austrálie.....

In search of Australian orchids....

Jan V. Sláma....................................................................... 27

 

Maxillaria atwoodiana Pupulin - nový druh maxilárie z Kostariky

New species from Costa Rica - Maxillaria atwoodiana Pupulin

Jiří Malina............................................................................ 48

 

Méně známé a zřídka pěstované orchideje Indočíny, část II.

Less known and seldom cultivated orchids of Indochina, part II.

Alexandr a Karel Petrželkovi................................................. 51

 

Slimáci a hlemýždi (Gastropoda)

Slugs and snails (Gastropoda)

Zdeněk Bébar...................................................................... 56

 

Přečetli jsme ...

We had read for you

Karel Kratochvíl.................................................................... 60

 

Kalendárium - výběr přednášek a výstav

Kalendarium - selection lecture and show

Karel Kratochvíl.................................................................... 63

 

 

Zpět na hlavní stránku