27.10.-13.11.2022

Prodejní výstava orchidejí,

sukulentů a masožravých rostlin

Botanická zahrada Přírodovědecké

fakulty UK v Praze,

Na Slupi 16,

128 01  Praha 2

Czech Republic

Otevřeno denně 10.00 - 17.00 hod.

Vstupné 100 Kč, snížené vstupné 50 Kč